מה זה ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני חלקים: החלק הראשון הוא למעשה ביטוח חיים, בו המוטב הוא הבנק המלווה. בהליך קבלת המשכנתא מחויב הלקוח לרכוש ביטוח משכנתא הרשום לטובת הבנק, ובא להבטיח את כספו של הבנק במידה והמבוטח יאבד את כושר העבודה, או לחילופין ייפטר מן העולם בטרם עת.

רכישת ביטוח חיים למשכנתא מתבצעת על פי סכום ההלוואה בפועל, ועבור כלל הלווים. זוג נשוי הנוטל יחד הלוואת משכנתא, יהיה מחויב בביטוח חיים למשכנתא על שם כל אחד מבני הזוג – כאשר בשניהם הבנק הוא המוטב. בעולם ביטוחי החיים אין כפל משכנתאות, ועל כן יכול המבוטח – בנוסף לביטוח המשכנתא – לבטח עצמו בביטוח חיים נוסף, לטובת בני משפחתו ושאריו.

החלק השני בביטוח משכנתא הוא ביטוח הרכוש, ולמעשה מדובר בביטוח מבנה לדירה המשמשת לערבונו של הבנק. חבר הביטוח מעניקה כיסוי על פי ערך הדירה בפועל מפני נזקי שריפה, רעידת אדמה, שיטפונות ואסונות נוספים. המוטב בביטוח זה הוא בעל הדירה, והכיסוי נועד להבטיח כי במקרה של אירוע ביטוחי יוכל המבוטח לשקם את הדירה ולהשיב אותה למצבה כנכס ראוי למגורים, המהווה גם ערבות בנקאית.

ניתן לרכוש ביטוחי משכנתא בבנק המלווה (וכך גם ימליץ הבנקאי בעת נטילת ההלוואה); ויחד עם זאת אין כל חובה כזאת, ומומלץ לערוך השוואת מחירים ופוליסה בעת הרכישה אל מול כל חברות הביטוח.