מה זה ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא ביטוח הנרכש לרוב על ידי בעלי משפחות והורים לילדים, המבקשים להבטיח את עתידם הכלכלי של השארים להם לאחר מותם. הביטוח כולל כיסויים שונים במסגרת כיסויי הגוף למבוטח, כאשר העיקרי והמהותי שבהם הוא תשלום סכום כסף למוטבי המבוטח כפי שהוגדרו על ידו, זאת בסכום חד פעמי או באמצעות קצבה חודשית.

ביטוחי חיים מצריכים חיתום רפואי וניתנים לבחירת סכום הביטוח, כאשר עלות הפוליסה נקבעת בהתאם. מלבד כיסוי הריסק – המתייחס למותו של המבוטח – במסגרת ביטוח חיים יכול המבוטח לרכוש גם כיסוי למקרה של נכות ו/או אובדן כושר עבודה. כיסויים אלו יאפשרו שמירה על ביטחון כלכלי על פי סכומי הפוליסה המוגדרים, למבוטח אשר עבר אירוע משנה חיים המונע ממנו את היכולת להוסיף ולהתפרנס.

מוצר ביטוחי חשוב נוסף מתחום ביטוח החיים הוא ביטוח חיים פנסיוני, המשלב חיסכון לתקופת הפנסיה לצד כיסוי ביטוח חיים. תשלומי המבוטח לחברת הביטוח מתפצלים לרכיב המיועד לחיסכון, לצד רכיב המיועד לביטוח. מבוטח אשר מגיע לגיל פנסיה ללא כל אירוע תאונתי, רפואי או אחר המצריך תביעה מוקדמת של הביטוח, יזכה לקבלת כספי הפנסיה אשר הצטברו לזכותו.

ביטוח כזה ניתן לרכוש באופן עצמאי, אולם במקרה של עובדים שכירים מדובר בביטוח חובה כחוק אותו רוכש המעסיק עבור העובד, כאשר שניהם מפרישים מדי חודש אחוז קבוע משכרו של העובד לטובת הפוליסה.